Adoracja Najświętszego Sakramentu - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści
Kaplica Szpitala
jest otwarta od godz. 7.00 do godz. 20.00.
Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 20.00 do godz. 7.00 jest wyłącznie
dla opiekunów chorych dzieci
i pracowników będących na nocnym dyżurze.
  • „Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po Mszy św. – obecność, która trwa, dopóki istnieją postaci chleba i wina – wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.
  • […] Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” – Jan Paweł II, Encyklika "Ecclesia de Eucharistia", Watykan 2003, nr 25.
Kuria Metropolitalna

L. 779/2000
Kraków, 23 marca 2000 r.


Przewielebny Ksiądz Kapelan
Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ
W Krakowie – Prokocimiu

Przychylając się do przedstawionej prośby w piśmie z dnia 23 marca 2000 r. udzielamy pozwolenia na całodobowe wystawienie Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem stosownych przepisów liturgicznych, w kaplicy Dziecięcego Szpitala Klinicznego CM UJ w Krakowie, mając na uwadze duchowe dobro ciężko chorych dzieci i ich opiekunów.


+ Ks. Biskup Kazimierz Nycz
Modlitwa "Oto Serce"
Oto Serce * które tak bardzo ludzi ukochało, * a które otrzymuje od wielu, * nawet od tych szczególnie umiłowanych, * tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. Słyszeliśmy, o Panie, bolesne Twe skargi. * Słudze błogosławionej i uczennicy Twego Serca wyjawiłeś bowiem, * że niewdzięczność ta jest Ci boleśniejsza nad cierpienia całej Twej męki, i rzekłeś, * że gdyby ludzie choć trochę miłości Ci okazali, * za nic byś sobie poczytał to wszystko, coś dla nich uczynił. Tę oto wzajemną miłość chcemy Ci odtąd okazywać, o Panie. * Przez naszą wszakże miłość, współczucia pełną i wdzięczności, możemy Cię pocieszyć. * Obyśmy żyć mogli jedynie życiem pełnym poświęcenia, samozaparcia i miłości, * której Serce Twoje tak pragnie! Wraz z Marią Magdaleną * chcemy wylać na głowę Twą świętą i stopy Twe * wonność miłości kornej i wiernej czci. * Z Weroniką pragniemy pocieszyć Cię za wszystkie obelgi, jakimi jesteś napojony. A w końcu z Matką Twoją, * z Janem świętym * i z owymi oddanymi i wiernymi przyjaciółmi na Kalwarii * chcemy Ci wynagrodzić osamotnienie, * w jakim Cię zostawia tyle serc tak umiłowanych. Obyśmy mogli, przez gorliwość naszą apostolską * wszystkie serca dla Ciebie pozyskać! Wszędzie kochane niech będzie Najświętsze Serce Jezusa. Sercu Jezusa, uwielbienia najgodniejszemu, * chwała niech będzie, dziękczynienie i pociecha wszędzie i zawsze. Amen.
Wróć do spisu treści