Być jak najbliżej... - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Kapelania
Przejdź do treści

Być jak najbliżej...

Artykuły / wywiady > B. Leszczyńska
S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska, Być jak najbliżej..., "Pastores". Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej, 75(2017) nr 2.
Wróć do spisu treści