Czas zaciera ludzkie twarze - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Kapelania
Przejdź do treści

Czas zaciera ludzkie twarze

Wywiady z ks. Lucjanem
Wróć do spisu treści