Prezentacja naukowych sesji etycznych - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści
W roku 1998 w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii w Krakowie, dzięki zaangażowaniu prof. dr hab. Jerzego Armaty, ówczesnego Kierownika Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, rozpoczyna działalność Środowiskowy Oddział Akcji Katolickiej. Tworzą go samodzielni pracownicy naukowi, lekarze, pielęgniarki i pracownicy działu technicznego. […] Inspiracją społecznej aktywności pracowników Służby Zdrowia stają się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do biskupów polskich przebywających w Watykanie z wizytą „ad limina Apostolorum”, w których przypomina, że: „Skuteczność apostolstwa ludzi świeckich zależy od ich zjednoczenia z Chrystusem: «Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić» (J 15, 5). W tym procesie mają swoje zadania do spełnienia różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje katolickie, szczególnie zaś Akcja Katolicka […] . Stąd też pragną oni uczestniczyć w formacji katolików świeckich, wspólnej modlitwie oraz pogłębionej refleksji nad zobowiązaniami służby medycznej wobec chorego, zakorzenionymi w społecznej nauce Kościoła.
Wróć do spisu treści