Duchowy cel - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści

Testament z krzyża
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25-27).APOSTOLSTWO MODLITWY
„Uczniowie Krzyża Świętego” im. Ks. Karola Antoniewicza SJ
przy Kapelanii USD w Krakowie
Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Animator Apostolstwa: S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska
e-mail: b.leszczynska@op.pl

Zadania Apostolstwa Modlitwy
ułożone są według słów wpowiedzianych przez ukrzyżowanego Chrystusa.
Te krótkie mowy są fundamentem medytacji o Męce Pańskiej..

1. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34)
- Modlitwa o łaskę wybaczenia sobie i innym.
2. Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. (Łk 23, 43).
- Modlitwa o uproszenie Miłosierdzia Bożego.
3. Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka (J 19, 26-27).
- Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej.
4. Eli, Eli, lama sabachthani? - "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mt 27, 46 oraz Mk 15, 34).
- Modlitwa o umiejętność niesienia pomocy w cierpieniu.
5. Pragnę (J 19, 28).
- Modlitwa o rozbudzenie miłości do Najświętszego Sakramentu.
6. Wykonało się (J 19, 30).
- Modlitwa o dar wypełnienia woli Bożej.
7. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego (Łk 23, 46).
- Modlitwa o życie i śmierć w jedności z Bogiem.

Świętem „Uczniów Krzyża św.” jest Święto Podwyższenia Krzyża św. – 14 września.

„Za wszystko dobro, z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary, za pociechy święte,
za trudy pracy i trudów owoce, za chwile siły i długie niemoce,
za spokój, walki, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby,
i za krzyż ciężki na barki włożony niech będzie Jezus Chrystus pochwalony”. Amen
(ks. Karol Antoniewicz, 1807-1852)

Wróć do spisu treści